NRK Meny
Normal

- Uforsvarleg psykiatriavdeling

Overlegen meinte ungdomspsykiatri ved Førde sentralsjukehus dreiv uforsvarleg.

Psykiatri
Foto: Henrik Sørensen / Scanpix Denmark

Kvinna skulle vikariere ved avdelinga, men tok ikkje i mot jobben på grunn av forholda.

I staden meldte i frå til fylkeslegen om det ho meinte var uforsvarleg behandling, brot på teieplikt og journalføring, skriv Firda.

Fylkeslegen seier at påstandane i brevet frå overlegen er svært alvorlege og at dei har hatt møte med Helse Førde.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.