NRK Meny
Normal

- Uaktuelt at styret trekkjer seg

Styremedlem Harry Mowatt seier det er uaktuelt for Helse Førde-styret å trekkje seg.

Harry Mowatt

- At styret trekk seg er ingen løysing, meiner Harry Mowatt.

Foto: NRK

Tysdag gav stortingsrepresentant Åge Starheim frå Framstegspartiet uttrykk for at han meinte styret burde gå av .

- Vise handlingskraft

Starheim var klar på at dersom styremedlemmene i Helse Førde meiner dei får for lite pengar å rutte med, må dei vise handlingskraft og ta sin hatt og gå.

Bakgrunnen er at Helse Førde fredag kutta om lag 30 millionar kroner i budsjettet. Kutta fører ifølgje Starheim til at helsetilbodet i fylket vert rasert.

Stortingsrepresentanten frå FrP meiner difor at heile styret burde trekkje seg for gje klar beskjed til regjeringa om at meir pengar må til.

- Enkle løysingar

Men for Mowatt er ikkje det noko løysing.

- Eg kan ikkje sjå at helsetenesta i Sogn og Fjordane er tent med at styret går og at vi får ein nytt styre som må jobbe ut i frå dei same føresetnadane, seier Mowatt.

Han viser til at styret har peikt på nokon løysingar som er mogleg å gjere, og at det er andre politiske bindingar dei bør sjå på.

Mowatt meiner Åge Starheim er kjend for å kome med enkle løysingar.

- Dette er enkle løysingar som folk i frå Framstegspartiet alltid peikar på. Dei ynskjer enkle løysingar med eit snev av dramatikk for å vise handlingskraft, forklarar Mowatt.

Og ifølgje Mowatt har slike handlingar aldri løyst eit einaste problem.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.