- Tynn regionreform, meiner Venstre

Fylkesleiar i Venstre, Gunnhild Berge Stang meiner regjeringa sitt forslag til regionreform ikkje er god nok. Kommunalminister Jan Tore Sanner la i dag fram meldinga, der det er klart at dei ynskjer seg ti regionar. Dette er ikkje i nærleiken av dei regionane vi ser for oss, her skal det fleire og større oppgåver på plass før vi kan støtte noko slikt, seier ho.

Gunhild Berge Stang
Foto: Oddleif Løset / NRK