NRK Meny

- Tull å flytte skipstunnelen

- Aksjonsgruppa som jobbar for ny trasè for Stad Skipstunnel bør skrinleggje planane, meiner fylkesgeolog Bjørn Falck Russenes.

Artikkelen er flere år gammel.

Aksjonsgruppa vil forlate det gjennomarbeidde Mannseidet-alternativet til fordel for ny trasè, Skarsbø-Fløde.

Russenes viser til at det ikkje ligg føre dokumentasjon som tilseier at ein bør velje ny trasè.

Heller ikkje når det gjeld mineralressursar, vil det vere meir tenleg med ny trasè, meiner fylkesgeologen.

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar