- Tapar mange hundre tusen

4H kjem til å tape mange hundre tusen fordi dei måtte avlyse den nordiske leiren i Gloppen

4H leir i Breim
Foto: Steinar Lote / NRK

- 4H vil tape mange hundre tusen på at vi måtte avlyse den nordiske leiren som følgje av utbrotet av svineinfluensa.

Det seier generalsekretær i 4H, Astrid Solberg.

- Nokre hundre tusen i underskot

Solberg seier det vil ta lang tid før dei veit nøyaktig kva avbrotet av leiren vil koste, men trur det vil bli snakk om eit sekssifra beløp.

- Eg anslår at vi vil gå nokre hundre tusen i underskot. Vi må no sjå på alle kostnadane vi har hatt som vi ikkje får dekka, seier Solberg.

Må kaste mat

Vi har mellom anna mat for 2000 personar i tre dagar som vi må kvitte oss med på ein fornuftig måte, fortel Solberg.

Mykje av maten må rett i boss fordi Mattilsynet nektar nokon å bruke den.

- Går ut over tilbodet til 4H lokalt

Leiren skulle bida positiv til drifta av 4H, og spesielt for 4H lokalt.

- No vil det mest truleg vere tiltak som ikkje kan gjennomførast i Sogn og Fjordane på grunn av at vi tapar pengar på leiren, seier Solberg.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.