- Skrekkeksempel på dårleg styring

- Ombygginga av Bremanger bu- og Service-senter er eit skrekkeksempel på dårleg økonomistyring, seier kommunerevisor Terje Førde.

Kommunestyret i Bremanger godkjende tysdag overskridingar på 21 millionar kroner i kjølvatnet av ombygginga av insitusjonen i Kalvåg.

Administrasjonen i kommunen måtte tola mykje kritikk på møtet, i følgje Fjordenes Tidende.

Terje Førde i kommunerevisjonen er kritisk til korleis administrasjonen har handtert denne saka, og seier dette kjem til å få store konsekvensar for driftsbudsjettet i mange år framover.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.