- Skrekkeksempel på dårleg styring

- Ombygginga av Bremanger bu- og Service-senter er eit skrekkeksempel på dårleg økonomistyring, seier kommunerevisor Terje Førde.

Kommunestyret i Bremanger godkjende tysdag overskridingar på 21 millionar kroner i kjølvatnet av ombygginga av insitusjonen i Kalvåg.

Administrasjonen i kommunen måtte tola mykje kritikk på møtet, i følgje Fjordenes Tidende.

Terje Førde i kommunerevisjonen er kritisk til korleis administrasjonen har handtert denne saka, og seier dette kjem til å få store konsekvensar for driftsbudsjettet i mange år framover.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.