- Redningshelikopteret kjem

Alt tyder no på at den planlagde basen for eit redningshelikopter i Florø kjem. Fylkesordførar Nils R. Sandal reknar med det kjem pengar i 2007.

Arkivfoto.
Foto: Gunnar Lier / Scanpix

Fylkesordførar Nils R. Sandal møtte i dag statssekretæren i Justisdepartementet for å drøfte saka om redningshelikopteret i Florø.

- Vi gav uttrykk for at vi er utolmodige når det gjeld oppfølginga av stortingsvedtaket frå 2002, og kravde difor fortgang i saka, fortel Sandal.

Etter møtet har Sandal god von om at dette skal gå Florø og Sogn og Fjordane sin veg. Statssekretæren kunne nemleg fortelje at departementet har intensjon om å finne pengar til etablering av den planlagde basen for eit redningshelikopter.

- Så får vi håpe og tru at det kjem med i budsjettet for 2007.

Avgjerd om to veker

I tillegg vart det avklara på møtet at departementet ikkje setje basen i Florø opp mot eksisterande basar andre stader i landet.

- Statssekretæren sa også at regjeringa vil drøfte saka om to veker, seier ein optismistik fylkesordførar.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.