NRK Meny
Normal

- Mange fødestader held ikkje mål

Ein ny rapport frå Helsedirektoratet konkluderer med at mange av landets fødestader ikkje er gode nok - og at den forsterka fødestova i Lærdal må gjerast om til vanleg fødestove.

Bjørn Inge Larsen

KRITISK RAPPORT: Ein rapport frå Helsedirektoratet og direktør Bjørn-Inge Larsen konkluderer med at dei forsterka fødestovene bør gjerast om til orinære fødestover.

Foto: NRK

- Vi har ein god omsorg for fødande i Norge, men vi er heilt sikre på at den kan bli betre på mange punkt, seier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til NRK.

Vil leggje ned forsterka fødestove

Helsedirektoratet offentleggjer i dag rapporten «Et trygt fødetilbud», som tek for seg korleis fødetilbodet bør organiserast i framtida.

Her kjem det dessutan nye og strengare krav til kvalitet.

I rapporten går Helsedirektoratet inn for at dei forsterka fødestovene skal leggjast ned og gjerast om til vanleg fødestove. Lærdal er ein av tre stader i landet som har såkalla forsterka fødestove.

- Pengebruken er uanstendig

- Vi har korkje nok legar eller pengar til å ha fire-fem legestillingar knytt til føden i Lærdal. Det er heilt umoralsk etter mitt syn, seier Britt Eide til Bergens Tidende.

Ho har nyleg gått av som klinikksjef ved Kvinneklinikken på Haukeland, og har vore med i utvalet som har laga den ferske rapporten.

- Å bruke så mykje pengar på så lite, er uanstendig, legg ho til.

Fryktar dårlegare helsetilbod

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen meiner lokalsjukehusa må endre innhald, og han fryktar at lokalsjukehusa ikkje får omstille seg på grunn av alt bråket i lokalmiljøa.

Frå før har Helse Førde føreslege å leggje ned fødetilbodet i Lærdal.

Larsen er redd helsetilbodet blir dårlegare utan omstilling.

Helsedirektoratet overlet vurderingar rundt tal fødestover, fødeavdelingar og korleis ein best kan nytte ressursane ved lokalsjukehusa til helseføretaka.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.