- Ikkje ulovleg brannøving

Påtalemakta har lagt vekk saka mot Førde kommune, der kommunen var meldt for miljøkriminalitet.

Bakgrunnen for politimeldinga var at kommunen brende ned eit eldre hus i samband med ei brannøving.

I huset skulle det har vore lagra ureinande og til dels giftig materiale.

Politiadvokat Bjørn Larsen seier dei ikkje har funne bevis for at det var lagra giftig materiale i store mengder huset.