NRK Meny
Normal

- Har for stor tru på Sogndal

- Folk har urealistisk høge forventningar til Sogndal Fotball, seier leiar i klubben, Rolf Navarsete.

Rolf Navarsete.
Foto: NRK

Rolf Navarsete meiner framleis det er naturstridig at Sogndal skal vere med i toppen av norsk fotball, og tek sjølvkritikk for måten klubben handterte suksessen på då den først kom.

- Den har gjort noko med alle i Sogn og Fjordane, ikkje berre publikum, men også langt inn i våre eigne rekkjer der ein har gløymt historia. Folk hugsar berre dei to-tre sista åra, og så trur ein at det er naturleg for Sogndal å vere i tippeligaen og produsere eit topplag til ei kvar tid. Men det er jo ikkje det, seier Navarsete.  

- Byrja dykk i klubben å tenkje slik også?  

- Ja, det gjorde store deler av klubben og. Sjølv om vi som har vore med i mange år ikkje trudde det, så vart vi på ein måte rivne med av alt rundt oss. Vi hadde ikkje sjanse til å stoppe det.  

- Miste hovudet

Det er ikkje mykje stort og vakkert over Sogndal sine ambisjonar i år. Laget skal bli godt nok til å rykke opp, heiter det seg - dei seier ikkje når. Taktene før fjorårets fiaskosesong  der laget skulle rett oppatt i tippeligaen er vekke. No meiner Navarsete klubben har rista av seg stormannsgalskapen, men at omgjevnadene ikkje har klart det. 

- No er dei heilt urealistiske. I klubben er vi tilbake til utgangspunktet. Då det gjekk som det gjorde i fjor og vi no har fått opp Fosshaugane Campus, så greier vi no å konsentrere oss om sport igjen. Men omgjevnadene trur vi framleis er i tippeligaen og høgt oppe. Når vi les VG og Dagbladet, og ser korleis det vert satsa i norsk toppfotball, vert eg heil rar når folk verkeleg trur vi kan vere der heile tida.  

- Men har dykk ikkje litt av skulda for dette sjølve?  

- Ja, i ettertid kan du godt seie at vi miste hovudet. Vi miste konsentrasjonen og eg trur ikkje det var mogeleg å unngå. Men neste gang når vi kjem i ein slik situasjon har vi vore gjennom det, og då vert det mykje lettare å takle det, trur Navarsete.

- Skal vere blant dei fem beste

Uansett er Sogndal midt oppe i ein annan situasjon no. Medan fjoråret gjekk ut på å byggje vidare på stallen dei hadde, gjer dei no det mange meinte dei burde starta på umiddelbart etter nedrykket i 2004. Dei riv og byggjer nytt. Henrik Furebotn, Per Egil Flo, Alexander Breivik og Mathias Eikenes skal få tid til å etablere seg som sogndalspelarar. Even Hovland og Mats Solheim er på veg inn , og trenar Stig Nord skal prøve å kombinere det med kravet om sportsleg suksess. 

- Eg føler det er litt urealistiske forventningar til Sogndal - at vi skal rykke oppatt i tippeligaen på kortast mogeleg tid. Men vår målsetjing internt i spelargruppa er å vere blant dei fem beste. Men vi ønskjer å justere målsetjinga undervegs viss vi ser at det er mogeleg å leggje lista endå høgare. Målsetjinga skal ikkje vere noko kvilepute, men vi ønskjer å utvikle oss og ta steg for steg, utan at vi nødvendigvis skal ha det forventningspresset om at vi er nøydde til å rykke opp. Det er vi ikkje. Men vi skal rykke opp i tippeligae innan nokre få år, forklarar Stig Nord.  

- Ikkje lett å selje

- Mange vil kalle dette defensivt?  

- Det er ikkje alt som er like lett å selje. Det er enklare å selje at vi skal vere i toppen i tippeligaen enn at vi skal utvikle nok ein ny generasjon. Men dette er kvardagen til Sogndal. Vi må leve med epokar. No er vi ferdige med den beste epoken i Sogndal si historie, med fem suksessrike sesongar på rad. No går vi inn i ein ny fase der vi skal leggje grunnlaget for ein ny slik epoke, som forhåpentlegvis varer endå lenger, seier Rolf Navarsete.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.