- Solheim førehandsdømer

Tidlegare rådgjevar ved Vest Tank i Sløvåg, Karl Jan Erstad, kjenner seg førehandsdømd av miljøvernminister Erik Solheim.

Erik Solheim
Foto: NRK

Det er fire månadar til saka skal opp i Nordhordland tingrett, men i Firda i går uttalte Solheim at "tilsynsorgana ikkje er vande med å handtere reine kjeltringar".

Advokaten til Erstad, Torbjørn Kolås, fryktar at uttalen i verste fall kan påverke dommarane i straffesaka.

- Det er uheldig at vår øvste minister for miljø allereie har konkludert i saka. Med fare for at han er feilsitert så må eg seie at eg synes det er svært alvorlig, seier Kolås.

Konsekvensar

Han er redd uttalen kan få konsekvensar for framtidige meddommarar i saka.

Karl Jan Erstad var rådgjevande agronom hos Vest Tank innan kjemi og er tiltalt for å ha medverka til eksplosjonen ved anlegget i Gulen i Sløvåg.

Beklagar

Miljøvernministeren seier at uttalen ikkje var retta mot eksplosjonen i Sløvåg spesielt, og orsakar dersom dei tiltalte kjenner seg førehandsdømde.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.