- Gode fiskeplassar vekke

Gode fiskeplassar i Aurlandselva er så godt som utdøydde. Det hevdar fiskeentusiastane Markvard Bjørndal og Thorbjørn Olsen.

Dei skuldar på altfor lita vassføring i elva og fryktar at framtida til Aurlandselva som fiskeelv kan vere truga. Det skriv Aurlendingen.

Dei to byrjar no å tvile på om dei skal prioritere ei heil veke av fiskesesongen i ei elv dei knapt kjenner att.

 

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.