NRK Meny
Normal

- Gode fiskeplassar vekke

Gode fiskeplassar i Aurlandselva er så godt som utdøydde. Det hevdar fiskeentusiastane Markvard Bjørndal og Thorbjørn Olsen.

Dei skuldar på altfor lita vassføring i elva og fryktar at framtida til Aurlandselva som fiskeelv kan vere truga. Det skriv Aurlendingen.

Dei to byrjar no å tvile på om dei skal prioritere ei heil veke av fiskesesongen i ei elv dei knapt kjenner att.

 

 

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.