- Gode fiskeplassar vekke

Gode fiskeplassar i Aurlandselva er så godt som utdøydde. Det hevdar fiskeentusiastane Markvard Bjørndal og Thorbjørn Olsen.

Dei skuldar på altfor lita vassføring i elva og fryktar at framtida til Aurlandselva som fiskeelv kan vere truga. Det skriv Aurlendingen.

Dei to byrjar no å tvile på om dei skal prioritere ei heil veke av fiskesesongen i ei elv dei knapt kjenner att.

 

 

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.