NRK Meny
Normal

- Førde Ap er sterkt uroa

Førde Arbeiderparti er sterkt uroa over at Kjell Opseth har trekt seg frå styret i Helse Førde.

Jorunn Eide Kirketeig
Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

SEI DI MEINING: DEBATTER: OPSETH GÅR I PROTEST

- Opseth har hatt ein sterk integritet i styrearbeidet og arbeidt konserntret om å oppretthalde spesielisthelsetenester i tillegg til lokalsjukehustilbodet i Sogn og Fjordane, skriv partiet i ei pressemelding.

Leve Nordfjordeid og Lærdal

Partiet viser til den store spliden i fylket kring sentralsjukehuset i Førde. Enkelte har teke til orde for at sjukehuset kan reduserast til eit lokalsjukehus, men meiner det er ei løysing alle vil tape på.

- Det er ein illusjon å tru at då vil spesialisttenesten kunne flyttast attende til dei andre lokalsjukehusa. Dei spesialist¬-helse¬tenestene som forsvinn frå Sentralsjukehuset, fer til Helse Bergen og Haukeland Universitetssjukehus, skriv dei.

Pasientane taper

Medan ein i Florø, Nordfjord og i indre Sogn kjempar for sitt, meiner Arbeidarpartiet i Førde at heile fylket vil stå att som tapar. Partiet delar Gunvor Sunde sin kritikk mot stortingsbenken som ho meiner har blanda seg for mykje inn i vedtaka til Helse Førde.

LES OGSÅ: Sunde refsar stortingsbenken

- Slik sett har alle stortingsrepresentantane i fylket, med kvar sin personlege agenda, svikta Helseforetaket i sitt arbeid med å tilpasse sjukehustilbod til behov og inntekter. Effektivt har ein på ulike måtar motarbeidt foretaksstyret sitt haldlingsrom og på denne måten lagt veg for bakevja ein har kome i, skriv dei.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast