NRK Meny
Normal

- For lite til rassikring

Den nasjonale rassikringsgruppa er svært skuffa over at Regjeringa berre løyver halvparten av det som gruppa har bede om til rassikring.

- I årets statsbudsjett er det berre sett av 560 millionar kroner, og dette er på langt nær nok, seier Åshild Kjelsnes, som er leiar for den nasjonale rassikringsgruppa.

 

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.