Normal

- For lite til høgskular

Høgre i Sogn og Fjordane er skuffa over at Regjeringa i framlegget til statsbudsjett kuttar i løyvingane til høgskular og universitet.

Partiet meiner også at Regjeringa bryt lovnadane om meir til forsking.

Men Høgre i Sogn og Fjordane rosar  Regjeringa for vegsatsinga i Sogn og Fjordane, spesielt satsinga på rassikring av riksveg 5 langs Kjøsnesfjorden.

 

Vegopning på Bergum i Førde kommune