- Eksmannen putta stoff i kaffien

Det trudde ikkje retten på. No er kvinna i 40-åra frå Indre Sogn dømd for å ha brukt amfetamin.

Det var under etterforsking av ei anna sak at politiet fekk mistanke om narkotikabruk.

I retten hevda kvinna at det var eksmannen som hadde putta stoffet i kaffikoppen hennar ein gong dei var på kafè.

Retten trudde altså ikkje på forklaringa, og har dømt kvinna til å betale 3000 kroner i bot og 1000 kroner i sakskostnader.

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.