- Eksmannen putta stoff i kaffien

Det trudde ikkje retten på. No er kvinna i 40-åra frå Indre Sogn dømd for å ha brukt amfetamin.

Det var under etterforsking av ei anna sak at politiet fekk mistanke om narkotikabruk.

I retten hevda kvinna at det var eksmannen som hadde putta stoffet i kaffikoppen hennar ein gong dei var på kafè.

Retten trudde altså ikkje på forklaringa, og har dømt kvinna til å betale 3000 kroner i bot og 1000 kroner i sakskostnader.

 

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.