NRK Meny
Normal

- Dyrt breiband hindrar utvikling

Storforbrukarar av breiband i distrikta betalar meir for breibandet enn bedrifter i sentrale strøk.

Forskar Ivar Petter Grøtte i IT-forum Sogn og Fjordane meiner at dei høge prisane kan hindre næringsutviklinga i fylket.

- Det er bedrifter med heilt spesielle behov som krev høg kapasitet. Viss det ikkje er mogeleg å skaffe, så er det eit problem å få slike bedrifter etablert her, seier han.

Tapar på høge prisar

Bedrifter i distrikta har ikkje høve til å forhandle om pris på same måte som storforbrukarar i byar. Medlem i IT-forum og forskingsleiaren ved Vestlandsforskning, Ivar Petter Grøtte, ser at storforbrukarar i Sogn og Fjordane taper på høge prisar.

Bidrar til sentralisering

Per Svein Reed
Foto: NRK

Eurofoto på Breim betalar langt meir for breiband enn likande bedrifter i sentrale strøk. Hovudaksjonær i fotobedrifta, Per Svein Reed, meiner prisane bidrar til sentralisering.

- I sentrale strøk er det mange aktørar som slåss om kundane. I distrikta er det ofte ein leverandør, og han kan ta den prisen han vil. Prisen er altfor høg, så det er heilt klart at dette er sentraliserande, seier han.

Vurdere å flytte

Eurofoto vurderar å flytte ut av Gloppen kommune, og har difor utfordra kommunen til blant anna å gje dei billegare breiband. Og slike samarbeid er vegen å gå, meiner Grøtte.

- Det offentlege og næringslivet må samarbeide. Dei må vise problemet, påverke nasjonale styresmakter og spleise på innkjøp, seier han.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.