NRK Meny
Normal

- Det er bjørn i Sogn og Fjordane

- Det overvintrar bjørn i Sogn og Fjordane. Det trur Magne Sagerøy som var med å spora bjørn i Jostedalen i fjor.

Bjørnen
Foto: Nævra, Arne / Nævra, Arne

Høyr: - De må halde tett

Han har også fått tips om at det skal overvintra ein bjørn i Gaular.

- På vårparten fekk eg ein anonym telefon frå ein som spurde om eg ville gå i Gaular og sjekke ein observasjon der. Han meinte det var bjørnehi i Gaular, fortel Magne Sagerøy.

- Kva tenkte du?

- Ikkje usannsyneleg.

- Kan vere to bjørnar

I fjor sommar brukte Sagerøy fritida si på å vere med å spore bjørn i indre sogn. Og sjølv om tipset om bjørnehiet i Gaular aldri vart underøskt, trur han det bur bjørn i sogn og fjordane fast

- Det kan det vere. I fjor meinte dei at det kunne vere ein eller to bjørnar som var komne over frå Austlandet.

- Du trur altså at det kan vere bjørn som oppheld seg fast i Sogn og Fjordane?

- Ja, absolutt, seier Sagerøy.

- Naturoppsynet dyssar ned

I fjor fann dei både sauekadaver og spor etter bjørnen i sogn, men sjølve bamsen vart aldri funnen. I helga var Jarle Oddgeir Solheim på jakttur i Eikefjorden. Og han er brennsikker på det var ein bjørn han fekk auge på kikkertsiktet.

Statens Naturoppsyn var på synfaring i området. Dei fann ingen spor og er skeptiske til historien om at det skal vere ein bjørn i Eikefjord og har bede jegeren om å ikkje fortelje om bjørnen til nokon. Sagerøy seier tilsynet ikkje er så snakkesalige i slike saker.

Bjørnespor på Sunnarvik i Eikefjord.

Magne Sagerøy meiner dette er spor frå bjørnen som vart sett i Eikefjord.

Foto: MMS- Evert Havn

- Dei vil gjerne dysse ned slike saker før dei har konkrete bevis, meiner Sagerøy.

- Dette er bjørnespor

Men uansett kva Statens Naturoppsyn meiner er Sagerøy sikker på at bileta som er tekne av spor i marka i Eikefjord er frå bjørn.

- Ja, dei spora syner kva for dyr som har gått der. Det er ikkje hjort som har gått der, det er ein bjørn.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.