NRK Meny
Normal

- Bjørnen leitar etter hi

Bjørnen som er sett i Eikefjorden kan vere ein ungbjørn som i ferd med å sjå seg om etter vinterhi.

Det seier rovdyrforskar Ivar Mysterud. I løpet av ei veke er det gjort to uavhengige observasjonar av bjørn i Eikefjord.

- Er det ein ung hannbjørn kan den overvintre på dei utrulegaste stader. Viss det kjem kulde og snøfall vil den truleg gå i hi, seier han.

- Må ha plass til streifbjørn

I fjor gjorde ein bjørn to forsøk på å byggje hi i Luster. Viltforvaltar Hermund Mjelstad hos fylkesmannen trur at bjørnen som no er observert i Eikefjord er ein som har hatt tilhald her sidan i sommar.

- I utgangspunktet synest eg vi skal ha plass til streifbjørn, men Stortinget har sagt at den ikkje skal slå seg ned eller yngle i fylket.

Vandrar vidare

Men sjølv om bjørnen kanskje no ser seg om etter vinterhi, er det for tidleg å seie om bjørnen vil slå seg til i Sunnfjord for godt.

- Det er vanskeleg å seie. Viss dette er ein bjørn som er på lang vandring, så vil den kanskje overvintre i området, men den vil truleg gå vidare seinare, seier Mysterud.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.