- Betre trivsel i nynorskland

Språkforskar Øystein Vangsnes frå Leikanger har funne ut at nynorskkommunar gjer det best på levekårsindeksen. Det er ikkje tilfeldig, meiner han.

Øystein Vangsnes

- BEST I NYNORSKLAND: Språkforskar Øystein Vangsnes frå Leikanger.

Foto: Lars Nes

Øystein Vangsnes er frå Leikanger, men er tilsett som språkforskar ved Universitetet i Tromsø. Då kunnskapsminister Kristin Halvorsen denne veka fronta framlegget frå Utdanningsdirektoratet om å kutte eksamen og karakter i sidemål skreiv han ein blogg med tittelen Er bokmålet rota til alt vondt? .

LES OGSÅ: Embla Belsvik (17) skuffa over eige parti etter nynorskvedtak

LES OGSÅ: Sterk usemje mellom aust og vest om nynorsk

LES OGSÅ: SV-opprør mot sidemålskutt

I bloggen sin syner han to norgeskart, eitt laga av Statistisk Sentralbyrå som viser oversyn over levekårsproblem i landet, og eitt som syner kva målform det er i kommunane.

– Påfallande samanfall

Rett nok er kartet til Statistisk Sentralbyrå (SSB) frå 2007. Etter det har SSB slutta med å lage slike kart. Men Vangsnes meiner det er påfallande samanfall mellom lite levekårsproblem og nynorsk som målform. Og i alle kommunane med store problem er det bokmål som er målforma.

Torsdag kveld greip vg.no tak i bloggen til Øystein Vangsnes med tittelen - Livet er best i nynorskland.

– Dei fleste dialektane ligg nærare nynorsk enn bokmål i formverk. Fordi nynorsk i større grad reflekterer talemålet til folk, er det for dei fleste betre eigna til å gi ei sterkare språkleg sjølvkjensle. Det kan i sin tur slå ut på betre levekår, seier han til avisa.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.