NRK Meny
Normal

- Beiteforbod vert katastrofe

Bondelaget er kritiske til at dyrevernnemdene i Sogn vil nekte sauebønder beiting i område med store rovdyrskadar.

Sauer
Foto: NRK

Bjarte Nordanger, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, seier at viss bøndene ikkje har beite å sleppe sauene på, vil det vere ein økonomisk katastrofe for dei dei som blir råka.

- Vi er ganske fortvila over denne politikken, seier Nordanger.

Dei siste ti åra bøndene i Sogn og Fjordane fått økonomisk erstatning for rundt 4350 sauer, som blitt offer for jerven sine herjingar.  2002 var toppåret for tap av sau.

Det er i fjella i Luster, Lærdal og Årdal det er verst. Tidlegare i år varsla Mattilsynet beiteforbod dersom ein ikkje får bukt med drapstoktene til jerven.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.