Uteskole med ferskvannsfisk

Regnvær skal være godt fiskevær! Det er det mange friske fortellinger om. Ferskvannsfiske er et flott tema for uteskole en dryppende våt høstdag.

Horten Natursenter med elevene Ebba, August og Adam. Naturfaglærer Sigrid Festø-Bjørgen og en utstoppet gjedde.

Elevene Ebba, August og Adam fra 7. klasse snakker med lærer Sigrid Festø-Bjørgen om livet i Borrevannet.

Foto: May Holme / NRK

Borrevannet i Vestfold er et spennende område for elever og lærere ved Horten Natursenter. NRK Skole ble med på uteskole med elevene Ebba, August og Adam. Lærer Sigrid Festø-Bjørgen lærte bort garnfiske, bruk av hjemmelaget ruse og undersøkelser av fisk.

Fisken mort måles av elev på uteskole ved Borrevannet.

En mort måles av eleven Ebba før den skal undersøkes nærmere.

Foto: May Holme / NRK
En uteskoledag med dissekering av selvfanget fisk, er naturfag på sitt beste. Ferskvannsfisk fra Borrevannet i Vestfold ble dissekert. Svømmeblæra, øyet og gjellene, ble ivrig undersøkt av elevene. Regnvær er godt fiskevær!

En uteskoledag med dissekering av selvfanget fisk, er naturfag på sitt beste. Ferskvannsfisk fra Borrevannet i Vestfold ble dissekert. Svømmeblæra, øyet og gjellene, ble ivrig undersøkt av elevene. Regnvær er godt fiskevær!

Plan for uteskoledag med fisk

En innsjø i nærheten av skolen, er et godt utgangspunkt for å planlegge. Så sjekker en fiskerettigheter og naturvernregler.

Lokale jeger- og fiskerforeninger kan ha god lokal kunnskap. Grunneiere bør spørres og orienteres i forbindelse med uteskole.

Miljødirektoratet har en overordnet oversikt over regler for fiske, både i ferskvann og saltvann. Hvor er det lov å fiske? Hva er egentlig allemannsretten? Elevene kan gjerne være med på å sjekke hvilke regler som gjelder.

To mort, ferskvannsfisk, i garn.

Mort fanget i garn i Borrevannet av elever på uteskole ved Horten Natursenter.

Foto: May Holme / NRK

Hvis skolen ikke har eget fiskegarn, kan det være interessant for elevene å lære å lage en ruse av netting. I ruse kan en fange levende fisk.

Fiskeruse laget av netting av lærere på Horten Natursenter.

Fiskeruse laget av netting av lærere på Horten Natursenter.

Foto: May Holme / NRK

Det er spennende å flytte fiskene over i et akvarium med vann fra fiskens leveområde.

Det er lærerikt for elevene å se nærmere på både ferskvannsfisk og saltvannsfisk.

Om skolen ligger langt fra en passende innsjø eller fjord, kan det være en ide å kjøpe ferskvannsfisk eller saltvannsfisk som kan dissekeres utendørs. Ta med forstørrelsesglass, sakser og linjal til å måle fiskene med.

fisken mort gjennom en lupe

Denne vesle morten er et interessant syn gjennom lupe. Her synes skjellene godt.

Foto: May Holme / NRK

Ta med en liten kjøkkenvekt også. Å veie egen fisk er en fin måte å få flere data om dagens fangst.

Elevene kan skrive opp alle mål etter å ha undersøkt sin fisk nøye. Så kan målene sammenlignes med de andre resultatene i klassen. Hvis fjorårets klasse har gjort de samme målingene, er det spennende å se på likheter eller ulikheter. Elevene lærer mye ved å erfare selv.

Elever og naturfaglærer ved Borrevannet. Lærer Sigrid Festø-Bjørgen, Ebba, August og Adam skal dissekere mort.

Elevene synes det er spennende å undersøke fisk utvendig og så dissekere den. Regnværet la ingen demper på Ebba, August og Adam,

Foto: May Holme / NRK

Dissekere og tegne

Det er mye mort i Borrevannet. Morten er en av de vanligste karpefiskene. Det kan være spennende å tegne fisken og de indre organene - etter at elevene har åpnet den. Her er en oversiktlig tegning fra Store norske leksikon, som viser hvordan en karpefisk ser ut inni. Dette er en hann, og derfor er det ikke rogn.

Tegning av karpefisk med indre organer.

Indre organer i en karpefisk fra snl.no, Store norske leksikon.

Illustrasjon: Store norske leksikon / snl.no

Norges fisker. Oversikt fra Store norske leksikon.

Mer om disseksjon av fisk på naturfag.no.

Livets sirkel i Borrevannet

Borrevannet er en næringsrik innsjø. Horten Natursenters elever og lærere fisker ikke etter gjedde. Dette fordi gjedda regulerer bestanden av den tallrike karpefisken mort.

Mort lever blant annet av dyreplankton. Når det er mye mort i innsjøen blir det for mye planteplankton. Dette fordi dyreplankton lever av planteplankton.

Planteplankton består hovedsakelig av encellede, mikroskopiske alger.

Horten kommune fraråder bading eller drikking av vann, hvis det er mye alger i vannet.

Overgjødsling av vannet, fra for eksempel kloakk og jordbruk, kan føre til oppblomstringer av alger.

Uklart vann, eller grønn farge på overflaten av vannet, er tegn på at det er mye alger. Alger kan inneholde cyanobakterier som produserer giftstoffer. Hvis mengden i vannet er høy nok, kan giftstoffene være skadelige både for mennesker og dyr. Les mer om livet i Borrevannet og vernebestemmelsene der.

Livet i innsjøen påvirker vannkvaliteten.

Når den tallrike morten forsyner seg for mye av dyreplankton, blir resultatet at planteplankton får en for stor plass i innsjøens økosystem.

Disseksjon av fisk er et flott utgangspunkt for å samtale om de viktige næringskjedene i en innsjø, og om hvordan alt henger sammen

SE FLERE UTESKOLE-VIDEOER fra NRK Skole her

Borrevannet i Vestfold ved Horten Natursenter.

Livets sirkel i Borrevannet, og i andre innsjøer, er interessante tema for samtale på uteskoledagen.

Foto: May Holme / NRK

Horten Natursenter i Vestfold har mange feltkurs.