Onsdag 5.- 7.trinn

DÅRLEG GJORT

"Rot" klipp

Er det ok å snakke dårleg om folk så lenge dei ikkje høyrer?
Eller nokon ein ikkje kjenner?

BM powerpoint - DÅRLIG GJORT
NN powerpoint - DÅRLEG GJORT
SAMISK powerpoint - DÅRLIG GJORT