Onsdag 5.- 7.trinn

DÅRLEG GJORT

Video til læringsopplegg for BlimE i skolen

Video til læringsopplegg for BlimE i skolen

Kvifor er det nokon gongar vanskeleg å seie det ein meiner?

BM powerpoint - Å SI FRA

NN powerpoint - Å SEIE FRÅ

SAMISK Powerpoint - Å SI FRA