Turnéproduksjon

Å produsere en turné innebærer å gjøre avtaler om fremføring av dine kunstneriske produkter på mange spillesteder etter hverandre. Det som først og fremst skiller slike produksjoner fra andre er reisebyråvirksomheten. Turnélivet har mange gleder, men mye slit og en god reiseplan bidrar til at det blir mest positive opplevelser.

Konsert
Foto: Aasheim Media / https://www.colourbox.com/

Benedicte forteller litt om hvordan hun opplever turnelivet.

Å organisere en turné innebærer først og fremst å skaffe en rekke jobber. I tillegg bør det være minst mulig reiseutgifter/reisetid mellom spillestedene. Firmaer som driver med turné/konserttjenester har ofte nettverk med arrangørsteder og samarbeider også gjerne med andre byråer slik at de klarer ofte å organisere turnérer mer effektivt enn når du skal administrere det på egen hånd, men de tar vanligvis ca. 20% provisjon. Det finnes også samarbeid mellom ulike typer arrangørsteder, f.eks mellom studentersamfunn, bluesklubber, osv. I Nord-Norge er regionalt bookingsamarbeid godt utprøvd og det bidrar til at reiseutgiftene blir lavere, man kan koordinere evt. leie av utstyr osv. Dermed blir kostnadene for arrangøren lavere.

Har du helt spesifikke krav til lokaler og er mange på scenen blir det færre mulige spillesteder, men til gjengjeld har lokalene større publikumskapasitet.

Turnéplanen må bygge på at dere har et konsept/et program som skal presenteres. Derfor er planleggingen av konsertproduksjonen ofte ferdig når man begynner å tenke på turné. Det kan selvsagt tenkes av selve programideen/produktet er turné og at konsertens innhold og form preges av at man ønsker å sende produksjonen ”på veien”. Fordelen med det er at man er litt realistisk i planleggingen av utstyr og sceneforhold i forhold til det faktum at turnéen innebærer mye transport.

1. Idefasen

 • Hvem vil vi spille for?
 • Hva slags lokaler ser vi for oss?
 • Hvor skal vi dra?

2. Planlegging

 • Artistbyrå eller booke selv?
 • Når skal turneen foregå?
 • Hvordan skal tilbudet utformes økonomisk?
  • Skal vi leie inn utstyr og teknikere eller bruke vårt eget utstyr og ansatte teknikere slik at arrangøren kun må stille med lokaler og teknisk drift av dem, markedsføring og billettsalg?
  • Skal vi tilby konsert med en rider som beskriver hva arrangøren må stille med av utstyr og teknikere?
  • Skal arrangørene betale en fastpris for konserten + dekke reiseutgifter og overnatting eller skal vi sette opp en pris all included og dermed selv ordne med og betale reiseutgifter/ transport, mat og overnatting
 • Skal vi ha med en turneleder eller ta den jobben selv?
 • Hvor mye tid trengs til rigging og dermed hvor mye tid har vi egentlig igjen pr. døgn til reising.
  • Det er viktig å være realistisk slik at man ikke konstant er i tidsnød
 • Hva skal vi i kontrakten ha med om garderobeforhold, mat osv.
  • Mange spillesteder kan være langt fra nærmeste restaurant eller kafe! Husk at prestasjonen kan reduseres betydelig om man er sulten og tørst. Sørg for at du har tilgang på mat og vann!
 • Må man dusje før eller etter konserten?
 • Reiseplanen må lages og kvalitetssikres.
  • Dette kan være en stor utfordring. Turnebuss løser mye. Buss fungerer over rimelig korte avtander. Turne med fly eller tog innebærer alltid lokal transport derfra. Sjekk den også!
  • Glem lokalbussen!
 • Rider
  • Må inneholde alt som du trenger som du ikke har med deg selv i bagasjen!
 • Sørg for en skikkelig kontrakt

3. Gjennomføring

 • Møt i god tid og sørg for at du tar kontakt med arrangørene umiddelbart dersom tidsskjemaet sprekker eller noe uforutsett skjer.
 • Arrangøren må møtes med respekt. Vær høflig og imøtekommende slik at du får jobb senere.
 • Pass på at du skyter rett person dersom det er forhold som ikke fungerer på det lokale spillestedet. Renholderen på en restaurant bør få slippe å bli skjelt ut for noe eieren ikke har gjort. Kirketjeneren bør slippe å få kjeft for at kirken ikke har tilstrekkelig strøm osv.
 • Ikke glem å sove og spise. Frisk luft av og til kan også være lurt.

4. Etterarbeid

 • Turneen kan virke på kroppen nesten som ”jetlag”. Flere dager på tur i bandbuss krever noen dager for å komme til hektene etter på. Planlegg litt hvile etter en lengre turne.
 • Regnskap må lages
 • Lånt utstyr må leveres tilbake

Andre ressurser om turneplanlegging

Gratistjenesten BandsBestFriend har en hjemmeside der artister gir mer eller mindre seriøse råd for turnelivet backstage.