Trompet og kornett

Trompet er det instrumentet i messingfamilien som spiller de lyseste tonene. Instrumentet er leadinstrument i orkesteret og forbindes gjerne med fanfarelignende roller.

Trompet

Trompet

Foto: Colourbox

Det er skrevet en rekke solostykker og solokonserter for trompet, og instrumentet er vanlig i jazz og i jazz/soulinspirert rockemusikk.

Trompet og Kornett er vanligst som Bb-instrumenter, og i korpsbevegelsen brukes ofte kornett som opplæringsinstrument. Kornett inngår i brassbandet. Trompetister spiller kornett dersom repertoaret tilsier det, men kornett er egentlig mer i slekt med horn. Munnstykkets utforming betyr mye for klangen og kornettens er mer kjegleformet og gir en noe varmere klang enn trompetens runde koniske form.

Odd Nilsen Trompetist er solo-trompetist i Kringkastingsorkesteret. Her presenterer han trompeten:

Det fines andre typer trompet enn Bb-trompet. I amerikanske orkesterer er det vanlig å bruke C-trompet. I barokkmusikk er piccolotrompet mye brukt.

Lyden frembringes ved at musikeren presser leppene sammen, presser munnen mot instrumentets munnstykke og blåsr luft slik at leppene vibrerer og denne vibrasjonslyden overføres til trompetrøret og lyden forsterkes. Tonehøyden endres ved å endre strammingen på leppene. Moderne trompeter har ventiler også som forkorter elller forlenger røret luften skal presse gjennom og dermed endres tonehøyde mer detaljert og med en bedre intonason.

Det er vanskelig å spille svakt i høyt register. Store sprang kan være en utfordring og lange partier uten pause er krevende.

Spesielle spillemåter eller effekter

Glissando: Glidende tone som skapes ved stramming av lepper kompinert med grepteknikk

Dobbelttunge og trippeltunge: Man bruker tungen for å stenge og åpne for luftstrømmen slik at man får en rask stakkato fremføring av toner.

Flattertunge: En skurrende lyd som skapes ved at tungespissenlager en salgs "rrrrrr" uten at det lages "r-lyd.

Sordine/Mute: Spissmute, koppmute, harmonmute, hatt, plunger