Styrke

Både i lek, arbeid og fritid trenger vi muskelstyrke. Tenk deg bare når du skal bære tunge poser, løfte ned noe fra en hylle, måke snø eller lignende, uten styrke klarer du faktisk ikke å foreta deg det du vil.

Muskler
Foto: https://www.colourbox.com/

Muskelstyrke blir definert som evnen en muskel eller muskelgruppe har til å utvikle kraft. Muskelstyrke trenger vi, som utholdenhet, til å gjøre de mest naturlige hverdagslige aktiviteter og det hjelper oss å unngå belastningsskader i forbindelse med vårt arbeid og virke.

Vi kan dele begrepet styrke inn i to hovedgrupper: Dynamisk og Statisk styrke. Dynamisk styrke er den evnen en muskel eller muskelgruppe har til å utvikle kraft mens den blir strukket eller trekker seg sammen (altså skaper bevegelse). Statisk styrke er den evnen muskelen har til å utvikle kraft uten at den forandrer lengde. Muskelen kan jobbe på mange forskjellige måter for å skape kraft.

Live forteller om muskelstyrke.

Tre former for muskelarbeid

  • Konsentrisk muskelarbeid: Muskelen trekker seg sammen og blir kortere når den jobber. For eksempel når du løfter noe og bøyer i albuen utfører Biceps-muskelen din et konsentrisk muskelarbeid. Muskelen blir brukt som motor.
  • Eksentrisk muskelarbeid er omvendt: her brukes muskelen som brems og holder igjen for en ytre kraft. For eksempel hvis du skal plassere noe veldig tungt på gulvet som du holder, vil du at dette skal skje sakte slik at du ikke slipper det ned, men har kontroll. Muskelen blir lengre og strekkes sakte ut.
  • Isometrisk muskelarbeid går ut på å holde og stabilisere. Vi sier at muskelen arbeider statisk, den verken blir kortere eller lengre, den forandrer ikke lengde, men holder. Det betyr ikke at den ikke jobber!
Planken
Foto: https://www.colourbox.com