Regi- og scenografiplan

Regiplanen bygger på programrekkefølgen og inneholder beskrivelser av alle bevegelser og visuelle kjennetegn hos aktørene. Scenografiplanen viser hvordan musikere og annet utstyr til enhver tid er plassert på scenen.

Sceneskisse

Regiplan

Regiplanen for en konsert er mye mindre omfattende enn for teateret og kan ofte kun dreie seg om hvem som skal befinne seg hvor til enhver tid under konsertens forløp og ev. hvordan musikerne skal forflytte seg og hvordan instrumenter og utstyr skal flyttes uten å forstyrre konserten for mye. Men den kan selvfølgelig inneholde mer informasjon, f.eks. om på hvilken måte utøverne skal opptre visuelt på scenen.

Regiplanen tar utgangspunkt i programdokumentet. Planen må inneholde nødvendige instruksjoner til scenearbeiderne og de som jobber med ”innpisking” av artistene. I tillegg må det tas med nødvendig informasjon/huskelapper knyttet til regi og utstyr. For eksempel kan det her stå om verket utføres under en prosesjon eller om det er dans eller andre handlinger til musikken.

Ev. muntlige kommentarer eller andre utenommusikalske handlinger kan beskrive, men eventuelle muntlige kommentarer skal samles i et eget manus.

Last ned eksempel på en enkel regiplan for en kirkekonsert

Scenografiplan

En profesjonell scenografiplan har gjerne en tegning av scenen i fugleperspektiv for hvert av numrene i regiplanen. Piler og kommentarer viser hvor de forskjellige utøverne går inn og ut. Tilsvarende angis hvor utstyr skal flyttes og hvem som skal flytte det.

Sceneplan

Enkle skisser av scenen kan bidra til at all kommunikasjon knyttet til forestilling blir enklere. Bruk gjerne en basis scenetegning som kopieres opp slik at man kan tegne inn instruksjoner knyttet til konsertens forløp.

Her ser du et par scenebilder fra en kirkekonsert, der det er satt opp det antall sceneoppsett som var nødvendig for konserten.

Scenografiplan kirkekonsert 2
Scenografiplan kirkekonsert 1

Det finnes en rekke 3D tegneprogrammer som kan brukes. Men dette tar tid!

Medium kirkekonsert scenografi

Google har et godt program som er gratis – SketchUp. Dette bildet er raskt streket opp i SketchUp. Med litt flaks finner du ferdige figurer på Goggles "3D Warehouse" hvor alle kan legge ut egenproduserte figurer og man kan laste ned figurer som kan skaleres og legges inn imodellene. Musikerne i denne figuren er hentet derfra.