Hopp til innhold

Programmusikk

Årstidene av Vivaldi, Bilder fra en utstilling av Musorgskij og Also sprach Zarathustra av Richard Strauss er eksempler på programmusikk. Mye av programmusikken faller inn under begrepet symfoniske dikt.

No. 8: Catacombae (Sepulcrum Romanum) Paris catacombs (with the figures of V. A. Hartmann, V. A. Ken

No. 8: Catacombae

Foto: Viktor Hartmann / Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=820552

Programmusikk er en type instrumental kunstmusikk som representerer et program i form av en scene, et dikt, et maleri, en hendelse eller noe annet ikke-musikalsk. Programmet kan være gjort kjent for publikum i et konsertprogram, slik at de kan assosiere det med musikken når de hører den. Berlioz' Symphonie Fantastique regnes som det første verket i genren, selv om både renessansen (William Byrds The Batlle), barokken (Vivaldis Årstidene) og wienerklassisismen (Beethovens Pastoralesymfoni) er eksempler på lignende tankegang.

Beethoven var forsiktig med å fokusere på de programmatiske trekkene i sin sjette symfoni og understreket at man godt kunne forstå hele verket uten noen forhåndsgitt beskrivelse i form av et program. Den var mer et uttrykk for følelser enn et tonemaleri. Likevel finnes det i symfonien gjengivelse av forskjellige typer fuglesang, sildrende bekk, storm osv. Beethoven skrev også senere en klaversonate som kan relateres til programmusikken, "Das Lebewohl" (eller "Les adieux"), som beskriver hans gode venn erkehertug Rudolfs avskjed, fravær og tilbakekomst.

Det var i den nytyske skolen man dyrket forestillingen om at musikken kunne uttrykke et ikke-musikalsk innhold. Komponistene mente at klangpotensialet i det romantiske symfoniorkesteret ga helt andre muligheter til å fokusere på følelser enn hva tilfellet var i tidligere epoker.

Liszt utformet programmer til mange av sine klaverstykker, og han var opphavsmann til begrepet symfonisk dikt (f. eks. Les préludes) i tillegg til at han skrev programsymfonier (f. eks. Faustsymfonien). Modest Musorgskijs fantastiske Bilder fra en utstilling var fra hans hånd skrevet for klaver, men ble senere orkestrert av bl. a. Ravel.

Til og med Emerson, Lake & Palmer har lagd en versjon av dette verket.

Med bare klaverets uttrykksregister klarer han å beskrive vandringen mellom ti bilder i et kunstgalleri. Camille Saint-Säens skrev mange korte programmusikkstykker som han kalte Tonedikt. Av disse er vel Svanen fra Dyrenes karneval blant hans mest kjente.

Bedřich Smetanas Die Moldau (Vltava) fra Má Vlast skildrer elvens løp fra kilden og til den renner gjennom Praha. Det er ett av de mest allment kjente eksempler på et symfonisk dikt.

Den kanskje dyktigste i musikalsk skildring var Richard Strauss. Han skrev en rekke berømte symfoniske dikt som f. eks. Tod und Verklärung, Don Juan, Till Eulenspiegels lustige Streiche, og ikke minst Also sprach Zaratustra med den berømte åpningen, kjent bl. a. fra Stanley Kubrick's 1968 film 2001: A Space Odyssey.

Les mer om: