Prinsippet om progresjon

Progresjon handler om framgang. Når du utsetter kroppen din for stadig vanskeligere øvelser og øver på dette vil du merke en utvikling.

Schoolgirl and teacher playing guitar in music class
Foto: Monkey Business Images / https://www.colourbox.com/

Du oppnår først progresjon når du utsetter kroppen din for noe den ikke er vant til og øver slik at den har en sjanse til å tilpasse seg. Da oppnår du å bli bedre, du får fremgang. Dette er prinsippet om progresjon.

Du kjenner kanskje dette igjen i din hverdag men med tanke på musikk, dans eller drama? Du har vel opplevd å få i oppgave å spille et stykke du synes ser veldig vanskelig ut? Etter hvert som du øver opplever du mer og mer mestring. Til slutt har du fått så stor fremgang at du er klar for å sette deg nye og høyere mål.

Hør hvor bra Aksel spiller etter at han har øvd;

Aksel viser hvordan han spiller bedre etter å ha øvd.