Paul Hindemith - som skapte begrepet "bruksmusikk"

Som ung ble han sett på som skremmende radikal. På eldre dager ble han avfeid som håpløst gammeldags.

HINDEMITH COMPOSER

Paul Hindemith dirigerer Berlin Philharmonic, 1949

Foto: Ap

Hindemith var hele livet en praktisk anlagt musiker og opptatt av musikkundervisning. Han introduserte begrepet Gebrauchsmusik (bruksmusikk) . Musikken skulle ikke skapes i komponistens isolerte elfenbenstårn, men med utøverne og publikum i tankene. Som reaksjon mot senromantikkens "føleri" gikk han i bresjen for Neue Sachlichkeit (ny saklighet), samme stilideal som av andre ble kalt neoklassisisme . Han avviste atonaliteten, og utviklet et eget, utvidet tonalitetssystem, som han skrev lærebøker i, og underviste etter.

Hindemith skrev musikk i mange former og for mange besetninger. Om den tidlige musikken hans kunne virke krass og kantet, ble stilen hans etter hvert mykere og mer melodisk. Da nazistene kom til makten i Tyskland, kom han snart på kant med de nye makthaverne, som stemplet musikken hans som " entartet " (degenerert), og han dro utenlands. Under krigen levde og underviste han i USA, men vendte senere tilbake til Europa. Hindemith var lenge også utøvende musiker (på bratsj og fiolin), og i senere år dirigent, og gjorde flere innspillinger av egne orkesterverk.

I Wikipedia kan du lese denne korte, norske artikkelen om Paul Hindemith (1895-1963).
Hvis du forstår tysk, finner du mange flere opplysninger og bilder i denne tyske versjonen.

Her kan du lytte til et typisk eksempel på "ny saklighet";