NRK Meny
Normal

Organisasjonen som oppdrags- eller arbeidsgiver

Arbeidsgiveransvar innebærer en rekke plikter knyttet til skatter og avgifter. Når er man arbeidsgiver, og hva innebærer det?

Skatteetaten
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Veldedige eller allmennyttige organisasjoner

Mange organisasjoner som arrangerer konserter er dugnads- og medlemsbaserte organisasjoner som ikke har profittformål. Slike organisasjoner har en del egne regler knyttet til skatt og arbeidsgiveravgift, som det er viktig å kjenne til. Frivillige, ideelle institusjoner og organisasjoner er fritatt for skatt på de inntekter som følger av gjennomføringen av deres ideelle formål. Dette gjelder både stiftelser, foreninger og lag på alle ideelle områder (idrett, kultur, livssyn, hobby, humanitær virksomhet mm.). Inntekt fra andre aktiviteter i organisasjonen kan imidlertid være skattepliktig inntekt (f.eks. salg av varer osv.).

Et vesentlig moment vil også være om organisasjonens drift hovedsakelig er finansiert ved frivillig innsats, kontingenter, gaver eller donasjoner. Har derimot for eksempel enkeltpersoner rett til deler av overskuddet av den ordinære driften, eller rett til å overta aktiva dersom organisasjonen opphører, kan dette tyde på at organisasjonen har næring som formål.

For frivillige, ideelle organisasjoner er følgende typer inntekter skattefrie uavhengig av inntektens størrelse:

 • medlemskontingenter
 • billettinntekter ved arrangementer
 • offentlige bidrag
 • rene gaver og tilskudd
 • inntekt fra fjernsyn og andre medier for overføring av arrangementer
 • inntekt av medlemsmøter (klubbaftener, møter, tilstelninger)
 • salg av supporterutstyr

Dersom organisasjonen har økonomisk virksomhet som ikke går ut på å gjennomføre institusjonens ideelle formål, som drives i et visst omfang og har en viss varighet, kan denne allikevel være skattepliktig. For veldedige og allmennyttige organisasjoner må den økonomiske aktivitet i inntektsåret overstige 140 000 kr for å være skattepliktig. Eksempler på aktiviteter som kan være skattepliktige når omsetningen samlet overstiger 140 000 kr:

 • loppemarked
 • bingovirksomhet
 • utleie
 • kiosk- eller kafédrift
 • reklamevirksomhet
 • flytteoppdrag
 • annen tjenesteyting mot vederlag

Les mer om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner på www.skatteetaten.no

Organisasjonen som arbeidsgiver

De viktigste pliktene organisasjonen har som arbeidsgiver, er å foreta og innbetale forskuddstrekk, og å betale arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger fra organisasjonen. Når samlet lønnsutbetaling fra organisasjonen til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 4 000 kroner, er lønnen fritatt for beskatning. Ved beregning av dette grensebeløpet ses det bort fra eventuelle trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Overstiger lønnsutbetalingen 4 000 kroner, er mottakeren skattepliktig for hele beløpet.
Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å svare arbeidsgiveravgift, kan benytte en forenklet oppgjørsblankett ved lønnsutbetalinger. Dette innebærer særskilte regler for enkelte plikter som organisasjonen har som arbeidsgiver, sammenlignet med hva andre arbeidsgivere har. Dette gjelder blant annet reglene om melding til arbeidstakerregisteret, plikten til å oppbevare og innbetale skattetrekk og å sende inn årlige lønns- og trekkoppgaver.

Dersom organisasjonens totale lønnsutgifter ikke overstiger 450 000 kroner per år, og lønnsutbetalinger ikke overstiger 45 000 kroner per ansatt per år, skal veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner ikke betale arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid som ikke er knyttet til institusjonenes eller organisasjonenes skattepliktige næringsvirksomhet.