Oppgaver: TV-pop’en der du bestemmer!

Når du har jobbet med artikkelen kan du prøve deg på oppgavene her.

BRITAIN WORLD IDOL

World Idol

Foto: DAVE CAULKIN / AP

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Hvilken betydning vil du si Eurovision Song Contest har hatt for utviklingen av den europeiske populærmusikken? Vis til bidragseksempler som underbygger dine meninger.
  • TV-sendte talentkonkurranser som Idol og X-factor: Fokuserer de mest på underholdning eller musikk? Begrunn svaret.
  • Enkelte karakteriserte Kurt Nilsens seier i Word Idol som mot alle odds. Hva tror du lå bak den uttalelsen?
  • Kunne et TV-basert popfenomen som Hanna Montana hatt sitt gjennombrudd for eksempel på 70-tallet? Begrunn svaret.

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Kirsti Sparbo: Oj oj oj så glad jeg bli

ABBA: Waterloo

Lordi: Hard Rock Hallelujah

Alexander Rybakk: Fairytale

The Black Sheeps: Oro jaska beana

Hanna Montana: Best of both Worlds

Kurt Nilsen: Beautiful Day

Margaret Berger: Samantha

Susan Boyle: I dreamed a dream

Tone Damlie Aaberge: Butterflies

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.