NRK Meny
Normal

Oppgaver: The summer of sixtyseven

Når du har jobbet med artikkelen kan du prøve deg på disse oppgavene.

Woodstock folk

Woodstock

Foto: Derek Redmond and Paul Campbel / Wikimedia Commons

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Pek på noen årsaker til at 1967 med rette kan kalles et spesielt viktig populærmusikkår.
  • Beatlesalbumer SGT. Peppers Lonely Hearts Club Band har fått en helt spesiell stilling i populærmusikkhistorien. Hva mener du er de viktigste årsakene til dette?
  • Etter kollapsen med blant annet Payolaskandalen i starten av tiåret, fant amerikansk rock nye utviklingsveier utover 60-tallet. Denne artikkelen peker på flere av disse. Gi eksempler på amerikanske stilretninger og artister du mener står for viktig populærmusikkutvikling på 60-tallet.
  • Hvilke hendelser knyttes til begrepet ”The Summer of Love”, og hvilken betydning fikk disse hendelsene for populærmusikkens utvikling?
  • Vis til noen artister som fikk sentral plass på Monterey Pop Festival, si noe om hvorfor de ble lagt merke til og pek til slutt på noen årsaker til at nettopp denne festivalen ble så viktig i sin samtid.

Lytteoppgaver

  • Lytt til, og se på, musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Woodie Guthrie: This Land Is Your Land

Bob Dylan: The Times they are a-Changin

Jefferson Airplane: Somebody to love

The Jimi Hendrix Experience: Like a Rolling Stone (cover, live fra Montereyfestivalen)

Velvet Underground: Venus in Furs

The Beatles: Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band/A little Help From My Friends

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.