Oppgaver: Svanesang fra fotgjengerfeltet

Når du har jobbet med artikkelen kan du prøve deg på disse oppgavene.

Kunden har alltid rett 1964

"The Beatles" (rollebilde fra Kunden har alltid rett 1964)

Foto: Henrik Ørsted / Henrik Ørsted, NRK

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • De færreste er uenig i at The Beatles innehar en helt spesiell posisjon i populærmusikkens historie. Hva vil du peke på om du må velge tre-fire punkt som underbygger det unike med bandet?
  • Medlemmene i The Beatles opplevde mange konflikter i det kunstneriske samarbeidet de siste årene av karrieren. Prøv å finne ut litt nærmere hva noen av disse konfliktene gikk ut på, og si litt om hvilken betydning det fikk for bandet kunstnerisk.
  • Artikkelforfatteren hevder at bandets siste album Abbey Road er en ”feiring av bandet Beatles”. Hva ligger til grunn for denne uttalelsen?

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

The Beatles: A hard days night

The Beatles: Strawberry fields forever

The Beatles. Obladi, Oblada

The Beatles: Something

The Beatles: Come together

The Beatles: Golden Slumbers

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.