Oppgaver: RnB – Et inkluderende felleskap

Når du er ferdig med artikkelen kan du prøve deg på oppgavene her.

Beyonce - The Formation World Tour - Philadelphia Beyonce

Beyonce

Foto: 13thWitness / Ap

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Det historiske RnB-begrepet knyttes til mange ulike faktorer. Hvordan vil du beskrive tidlig RnB rent musikalsk?
  • Mange hvite artister gjorde hits med fargede RnB-låter på 50-tallet. Nevn eksempler på slike artister/låter?
  • Hva vil du peke på som naturlige årsaker til mange Londonbands tilknytning til RnB på 60-tallet?
  • Hvilke strømninger i populærmusikken på 70-tallet kan vi knytte opp mot RnB?
  • Det sies gjerne at Michael Jackson var viktig for RnB. Hvorfor?
  • I vår tids popindustri brukes RnB om veldig mye forskjellig. Hva vil du si er de grunnleggende kriteriene for å definere noe som Rythm and Blues i dag?
  • RnB har de senere årene ofte vært koblet opp mot Hip Hop og Rap. Vis til eksempler på dette og si noe om hvorfor slekskapet er naturlig.
  • Hva legger du i begrepet Urban RnB ?

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Ray Charles: I got a woman

The Miracles: Shop Around

The Rolling Stones: Route 66

Stevie Wonder: Superstition

Michael Jackson: Billie Jean

Whitney Housten: How will I know

Beyonce: Sweet Dreams

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.