Oppgaver: Postmoderne Mikado mot et nytt årtusen

Når du er jobbet deg i gjennom artikkelen kan du prøve på oppgavene her.

Mikado

Mikado

Foto: Richard Schramm / www.colourbox.com

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Å skille mellom stiler under overskrifter som rock, elektronika og pop er for mange vanlig innen populærmusikk. Artikkelforfatteren er skeptisk til disse avgrensede kategoriene, men holder stilmylderet på 90-tallet frem som en sammenheng hvor slike overskrifter kan ha en faglig funksjon. Hva vil du si de tradisjonelle begrepene rock versus pop beskriver rent musikalsk?
  • Hva vil du si rettferdiggjør å trekke band som Metalica og Red Hot Chili Peppers frem som spesielt trendsettende rockens stilutvikling på 90-tallet?
  • Det hevdes ofte at utvikling (også populærmusikkens) er å ligne med en pendel, og at et uttrykk ofte er en fornyelse av det som ligger forut for siste trend. Stemmer dette skal 90-tallsrocken ha naturlige relasjoner tilbake til stilmangfoldet på 70-tallet. Kjenner du igjen denne sammenhengen? Kan du peke på artister/band som viser denne sammenhengen, og i så fall si noe om stiltrekk som er felles?
  • Begrepene indie- og alternativ rock satte seg for alvor på 90-tallet. Artikkelforfatter mener disse begrepene er komplekse. Hva vil du si er det viktigste innholdet i disse begrepene. Vis til eksempler på band/artister.

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Metalica: Fight Fire with Fire

Metalica: Enter Sandman

Faith No More: Midlife Crisis

Red hot Chili Peppers: Give it away

System of a Dawn: Chop Suey

Korn: Coming Undone

Slipknot: Psychosocial

R.E.M: Losing My Religion

Arcade Fire: Wake Up

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.