Oppgaver: Post bop

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

Bill Evans
Foto: Wikipedia

  • På hvilken måte redefinerte Bill Evans Trio samspillsrollen i jazzen?
  • Hvilke pianistiske nyvinninger tok Bill Evans med seg fra den klassiske musikken?
  • Hvordan utviklet John Coltrane sin stil etter at han hadde vært med på «Kind of Blue»?
  • Diskuter Miles Davis´ uttrykk på 1950-tallet og på 1960-tallet med utgangspunkt i disse eksemplene:

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.