NRK Meny
Normal

Oppgaver: Modaljazz

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

Miles Davis
Foto: Wikipedia

  • Diskuter årsaker til at Miles Davis begynte å spille på modale skalaer mot slutten av 1950-årene?
  • På hvilke måter var «Kind of Blue» en banebrytende innspilling?
  • Nevn noen musikalske elementer pianist Bill Evans tilførte musikken på «Kind of Blue».
  • Hvilke modale skalaer baserer komposisjonen «So What» seg på?

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Nedenfor er to eksempler på bluesinnspillinger av Miles Davis. Diskuter forskjeller og likheter mellom dem.

Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.