Oppgaver: Mens vi venter på The Next One

Når du har jobbet med artikkelene kan du prøve deg på oppgavene her.

SPRINGSTEEN CONCERT WEMBLEY

Konsert med Springsteen i Wembley

Foto: Ap

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Artikkelforfatteren hevder at populærmusikken i liten grad har produsert fyrtårn med lang holdbarhet etter 80-tallet. Er du enig i denne påstanden? Hvilke artister fra 90- og 2000-tallet er i fall eksempler slike fyrtårn med tidløs appell?
  • Hva kan være grunnen til at etablerte varemerker som Madonna, Springsteen, U2 og lignende år etter år dominerer populærmusikkindustrien?
  • Velg ut noen av artistene som omtales i denne artikkelen og drøft hvorvidt utgivelsene de senere årene har samme kvalitet som det artistene produserte da de var ”unge” på markedet.
  • Om vi avgrenser til for eksempel siste treårsperiode, hvilke nye artister vil du si har det klareste potensialet til å dominere populærmusikken lang tid fremover? Begrunn svaret.

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

The Rolling Stones: Rough Justice

U2: Moment of Surrender

Bruce Springsteen: Working on a dream

Madonna (feat. Timberlake & Timbaland): 4 minutes

AC/DC: Rock’n roll train

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.