Oppgaver: Jazzens røtter - de første blandingsformene

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

Blues gitar
Foto: unknown / Colourbox

  • Hva het den første genuine afroamerikanske musikkformen og hvordan oppstod den?
  • Gi en kortfattet forklaring på forskjellene mellom Texas blues og Delta Blues.
  • Hvorfor tror du bluesartistene Bessie Smith og Mamie Smith solgte så mange plater?
  • Hvordan oppstod Ragtime og hvem blir sett på som dens viktigste grunnlegger?

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.