Hopp til innhold

Oppgaver: Frijazzen i 1960-årene

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

Obit Ornette Coleman Ornette Coleman
Foto: Martin Meissner / Ap

  • Hva var det som var spesielt med Ornette Colemans innspilling «Free Jazz»?
  • Kan du si noe om John Coltranes utvikling mot frijazzen i 1960-årene?
  • Kan du nevne noen typiske elementer fra Carla Bleys musikk?
  • Gi en kort beskrivelse av AACM og nevn noen viktige musikere som kommer under dette.

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.