Oppgaver: Fra sort/hvitt til farger

Nå kan du teste deg selv med disse oppgavene etter at du har jobbet med artikkelen.

Muddy Waters

Muddy Waters

Foto: Jean-Luc Ourlin / Wikimedia Commons

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Hvorfor har sjangeren Rythm and Blues så spesiell plass innen utviklingen av populærmusikken på 40- og 50-tallet?
  • Hva vil du er countrymusikkens viktigste bidrag til rocken på 50-tallet?
  • Hvem var Mahalia Jackson?
  • Hva legger vi i begrepet ”Chicagoblues”, og hvorfor tror du denne skulle bli så viktig for utviklingen av sjangrene videre?

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Jimi Hendrix: Catfish Blues (cover)

Jimmy Witherspoon: Caledonia - Louis Jordan

Hank Williams: Cold, cold heart

Little Richard: Tutti Frutti

Pat Boone: Tutti Frutti (cover)

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.