NRK Meny
Normal

Oppgaver: Forfall og opprør

Nå kan du teste deg selv med disse oppgavene etter at du har jobbet med artikkelen.

Sex Pistols

Sex Pistols

Foto: Anonymous / Ap

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Gi noen eksempler på artister/grupper som kan regnes som pionerer for utviklingen av punk? Begrunn svaret.
  • Si litt om henholdsvis amerikansk og britisk punk. Pek på forskjeller og likheter.
  • Hvorfor ble klubben CBGB så viktig for mange amerikanske punkartister?
  • Malcolm Mclaren hadde stor betydning for Sex Pistols’ gjennombrudd. Gjør rede for de viktigste grunnene til denne betydningen?

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Iggy Pop / The Stooges: I Wanna Be Your Dog

New York Dolls: Personality Crisis

The Ramones: Blitzkrieg Bop

Patti Smith: Because the night

Sex Pistols: Holiday in the Sun

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.