Oppgaver: Den første britiske invasjonen

Nå kan du teste deg selv med disse oppgavene etter at du har jobbet med artikkelen.

Tilbake til 60-tallet

The Beatles

Foto: Arkiv/NRK

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Drøft hvorfor britisk rock ble så populær i USA på 60-tallet.
  • Finn dine egne ord og beskriv noen viktige forskjeller på britisk rock tilknyttet London og Liverpool. Vis gjerne til eksempler.
  • Lytt til tidlige eksempler hvor både Beatles og Stones gjør coverlåter av RnB-artister. Beskriv likheter og forskjeller i de to bandenes uttrykk.
  • The Kinks hevdes å ha stor innflytelse på hardrockens utvikling. Hva kan ligge til grunn for en slik påstand?

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

The Hollies: Carrie Anne

The Beatles: All my loving

The Beatles: Help!

The Animals: It’s my life

The Rolling Stones: Satisfaction

The Rolling Stones: Honkey Tonk Woman

The Kinks: You really got me

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.