Oppgaver: Den europeiske frijazzen

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

Evan Parker
Foto: H. Gudlaugsson / Wikipedia

  • Diskuter historiske årsaker til hvorfor den tyske, engelske og nederlandske frijazzen låter så ulikt.
  • Nevn noen musikere som Peter Brötzmann var påvirket av.
  • Nevn minst to musikere som var toneangivende for den engelske frijazzen.
  • Hvorfor spiller frijazzmusikere i store ensembler som Instant Composers Pool og Globe Unity Orchestra?

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.