Oppgaver: Be-bop

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

ART FARMER
Foto: ORVILLE MEYERS / Ap

  • Diskuter historiske årsaker til Be-bopens fremvekst.
  • Gi en beskrivelse av hvilken betydning klubben Minton´s Playhouse hadde for jazzen i 1940-årene.
  • Beskriv i korte trekk de viktigste musikalske stiltrekkene i Be-bopen.
  • Nevn noen ulikheter og likheter mellom pianistene Thelonious Monk og Bud Powell.

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.