Normal

Oppgaver: Amerikansk jazz etter årtusenskiftet

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

Wayne Shorter Quartet
Foto: M. Nappi / Wikipedia

 • Si noe om følgende artister i dagens amerikanske jazz:
  • Kris Davis
  • Kurt Rosenwinkel
  • Melody Gardot
  • Esperanza Spalding
 • Diskuter hva som kan ha bidratt til det mangfoldet av musikalske uttrykk i dagens amerikanske jazz.
 • Lytt til pianisten Robert Glasper og si noe om hvordan han bruker referanser fra Soul/R´n´B og Jazz:
 • Lytt til følgende innspillinger av samme låt og si noe om likheter og ulikheter mellom dem.

Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.