NRK Meny
Normal

Oppgaver: Afrika møter Europa. I USA…

Nå kan du teste deg selv med disse oppgavene etter at du har jobbet med artikkelen.

Blues
Foto: Isaacrabin / Wikimedia Commons

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Hva vil du si er de viktigste elementene fra afrikansk tradisjonsmusikk som videreføres i den tidlige populærmusikken? Vi gjerne til eksempler.
  • Hvilken rolle spiller den amerikanske borgerkrigen for utviklingen av populærmusikk?
  • Negro Spirituals står sentralt blant rockens røtter. Hva vil du si er det viktigste denne sjangeren bidrar med for utviklingen videre?
  • Hvordan kan blues beskrives ut fra sentrale musikalske stiltrekk?
  • Hva er de viktigste leveransene den tidlige populærmusikkutviklingen får fra Europa?

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.
  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.