Oppgaver: ... of those who've gone before

Når du har jobbet med artikkelen kan du prøve deg på oppgavene her.

Springsteen & The E Street Band

Springsteen og The E Street Band

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Refleksjonsoppgaver/kortsvar

Reflekter over oppgavene nedenfor, og skriv et kortfattet svar. Kan løses i gruppe eller individuelt.

  • Det sies om både Bob Dylan og Bruce Springsteen at de behersker fortellerrollen som populærmusikkartister godt. Dette kan selvsagt også sies om mange andre artister. Gi eksempler på artister du synes er gode fortellere, og vis til låter/tekster du mener er gode eksempler på dette.
  • Mange peker på bilen og veien som to sentrale metaforer i Bruce Springsteens låttekster. Lytt til låta Born to Run samtidig som du leser teksten. Hvordan brukes bilen og veien som metafor i dette eksemplet?
  • Lytt til to versjoner av Springsteenlåta "If I Should Fall Behind", orginalen og liveversjonen med The Seeger Session Band. Diskuter likheter og ulikheter i de to versjonene.
  • Hva vil du si er de viktgste årsakene til at Irland, til tross for sitt beskjedne innbyggertall, har hatt så stor innflytelse på utviilingen av populærmusikken?
  • De europeiske og afrikanske imigrantene til det tidlige USA hadde ulikt utgangspunkt for å komme til "den nye verden". Hvordan vil du si de ulike røttene kommer til i afro- og angloamerikanske populærmusikktradisjoner?
  • Men kanskje finnes det fellesnevnere også? Artikkelforfatteren skriver "Avstanden fra slavestrendene i Vest-Afrika til The Point Theatre i Dublin oppleves ikke så lang denne kvelden..." om The Session Bands fremføring av spiritualen When the saints go marching in. Hva kan ligge til grunn for en slik uttalelse?

Lytteoppgaver

  • Lytt til musikkeksemplene nedenfor. Beskriv det du mener er sentrale musikalske virkemidler og stiltrekk i eksemplene. Si også noe om hvordan eksemplene passer inn i sammenhengen denne artikkelen beskriver.

Bruce Springsteen: Thunder Road

Bruce Springsteen feat. Tom Morello: Ghost of Tom Joad

The Dubliners: Dirty Old Town

Thin Lizzy. Whiskey In The Jar (cover)

Van Morrison/John Lee Hooker: Gloria

Simple Minds: Belfast Child

Springsteen with The Session Band: American Land

  • Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen.