Oppgåve 1. Folkemusikk

Få oversikt over folkemusikkmiljøet ditt. Gjer eit Googlesøk på ”Folkemusikk + namnet på kommunen din.

Karoline Bergseth

Karoline Bergseth

Foto: Rolf Myklebust / NRK

  1. Kva for lag og organisasjonar innan sjangeren folkemusikk finn du?
  2. Kva for musikarar finn du innan sjangeren folkemusikk?
  3. Kva for folkemusikkarrangement kan du finna i nærleiken?
  4. Kva for kurstilbod i folkemusikk eller folkedans kan du finna?